AE 54.- Etxetxikiak esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia