AE 56.- Zerrajera esparruko J.I.01 partzelaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia