A.E. 56.- Zerrajera esparruko J.I.01 lursailaren Hiri-Antolamenduko Plan Bereziaren 1go aldaketaren behin betiko onespena