A.E. 60.- Hondarribia kalea esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren 1 aldaketa puntuala